Goede doelen

Dushi huis 2013

Een Dushihuis biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar een veilige woonplek volgens het Dushi-concept. Het zijn kinderen/jongeren die niet meer bij hun ouders kunnen wonen en bij wie sprake is van een (ernstige) ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek. Vaak hebben zij traumatische gebeurtenissen meegemaakt en is er sprake van een fors hechtingsprobleem. Deze kinderen kunnen ook een verstandelijke beperking hebben of kampen met andere problemen waarvoor een diagnose gesteld is. De meeste kinderen hebben, voordat ze in het Dushihuis komen wonen, al diverse plaatsingen in pleeggezinnen achter de rug.

Het Dushihuis is nodig omdat er heel veel kinderen door hun beperking niet langdurig in een pleeggezin kunnen wonen. De kinderen die in een Dushihuis verblijven hebben al verschillende plekken gehad binnen pleegzorg. Juist deze kinderen hebben behoefte aan veiligheid en basisvertrouwen (de oerelementen waar elk kind recht op heeft).

Door een plaats in een Dushihuis te bieden, wordt voorkomen dat een kind of jongere in een instelling terecht komt. In de instellingen wordt weliswaar voor de kinderen gezorgd, maar een Dushihuis doet meer, Dushihuis is anders: het helpt de kinderen hun talenten te ontwikkelen.

Voor de vestiging van een Dushihuis in Den Haag hebben we in 2013 € 271.030,- bij elkaar gebracht.