Goede doelen

Stichting Leontienhuis 2016/2017

Vanuit haar eigen ervaring met eetstoornissen en met de wens om vanuit die ervaring anderen te helpen, heeft Leontien Zijlaard-van Moorsel in 2008 de Stichting Leontien Foundation opgericht (per 1 januari 2016 is de naam van deze stichting veranderd in Stichting Leontienhuis) . Doel van de stichting is om de strijd aan te gaan tegen eetstoornissen, op weg naar een gezonde toekomst.

Na jarenlang vanaf de ‘keukentafel’ thuis mensen te hebben geholpen, was de grote droom van Leontien de realisatie van een inloophuis voor mensen met een eetstoornis. Een plek waar een luisterend oor wordt geboden, waar iedereen met haar of zijn verhaal terecht kan. Met financiële steun van bedrijven, fondsen en particulieren is deze droom werkelijkheid geworden. In 2014 is gestart met de hulp aan deze groep mensen en hun naasten onder leiding van een professional en een groep getrainde vrijwilligers/ervaringsdeskundigen. Ook werd een perfecte locatie gevonden; een monumentale boerderij ‘Nooit-gedacht’ in de gemeente Zuidplas; Het Leontienhuis. De officiële opening van het Leontienhuis is op donderdag 9 juli 2015 verricht door Koningin Maxima.

Er is een team van ruim 80 getrainde vrijwilligers actief in het ondersteunen van mensen met een eetstoornis en hun naasten. Een overzicht van de activiteiten van Stichting Leontienhuis:

  • Diverse inspiratiebijeenkomsten met Leontien met bezoekers uit heel Nederland
  • Ondersteuningsgroepen
  • Pilates (lichaamsoefening met aandacht voor balans)
  • Yoga
  • Diverse workshops
  • Diverse bijeenkomsten met ouders en naasten
  • Mogelijkheid tot gezamenlijk lunchen, ongeveer 3x per week eten er bezoekers mee
  • Mentorschappen; een aantal bezoekers wordt begeleid door een ervaringsdeskundige
  • Budgetcoach – coach bij budgetproblemen, bijv. door langdurige ziekte of werkloosheid
  • Regelmatige email- en telefonische contacten ter ondersteuning van een aantal mensen met een eetstoornis en ouders/naasten. Daarnaast vele contacten met diverse vragen om informatie.
UPDATE 2019: Hoe het er na bijna twee jaar voor staat met het Leontienhuis kunnen jullie lezen in bijgaand verslag van de audit commissie.