Goede doelen

Stichting Contacthond 2020/2022

In 2020/2021 steunt VHV de Stichting Contacthond.

Stichting Contacthond (www.contacthond.nl) leidt sinds 2007 therapiehonden op en zet deze gericht in als hulpmiddel bij de behandeling van kinderen en jongeren met een psychische hulpvraag of een gedragsprobleem.

In  de  afgelopen  twaalf  jaar  is  Contacthond  uitgegroeid  tot  het landelijk  expertisecentrum  voor  therapiehonden,  gelijk oplopend  met  de  maatschappelijke  aandacht  hiervoor.  Met  een  klein  en  toegewijd  team  van  experts  en  vrijwilligers wordt met een minimale geldelijke inzet (jaarbegroting 2018 €150.000 euro) een maximaal resultaat bereikt. Vorig jaar heeft Stichting Contacthond ruim 4000 therapiesessies kunnen geven.

In  2020  start  Stichting Contacthond  een  bijzondere  samenwerking  met  kinderpsychologen  van  het  UMC  Utrecht.  Doel  is  om  een effectieve gedragstherapie te ontwikkelen voor kinderen met sociale angststoornissen, waarbij de therapiehonden een hoofdrol  spelen.  Minder  praten  over  angst,  meer  doen  en  in  stapjes  met  de  hond  oefenen!  De  intentie  is  om  het resulterende  behandelprotocol te standaardiseren  zodat ook andere behandelcentra deze methode  succesvol kunnen toepassen. 
VHV organiseert haar evenementen in 2020-2021 specifiek voor de ontwikkeling van deze therapie.