Goede doelen

Depressie Vereniging 2018/2019

 

In 2018 en 2019 steunt Vereniging Het Verschil de Depressie Vereniging. Dit is de vereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten.  De Depressie Vereniging streeft een samenleving na waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om te kunnen blijven participeren in de samenleving.

Mensen met een depressie hebben baat bij regelmatig contact met anderen, die vergelijkbare klachten hebben. De Depressie Vereniging speelt hierop in, door een netwerk aan te bieden van supportgroepen. Vereniging Het Verschil zal zich in 2018 en 2019 inzetten om het aantal supportgroepen van de Depressie Vereniging in stand te houden en uit te breiden

Een supportgroep komt regelmatig bijeen, ongeveer éénmaal per maand. Meestal gebeurt dat in een eenvoudige accommodatie, soms bij iemand thuis. Er zitten gemiddeld zes mensen in een groep. Leden van de Depressie Vereniging nemen gratis deel, hoogstens betalen zij een kleine vergoeding voor koffie/thee. Wie geen lid is, kan twee keer op proef meedoen. Twee ‘ervaringsdeskundige’ gespreksbegeleiders begeleiden de bijeenkomsten. Dat zijn mensen die ervaren hebben wat het is, om een depressie te hebben. Zij krijgen voor de begeleiding van een groep een speciale training bij de Depressie Vereniging. Ook bespreken zij hun rol met elkaar, tijdens intervisie. Op deze manier zorgt de Depressie Vereniging voor kwaliteit en continuïteit. Sinds 2015 groeit het aantal groepen.

Wat gebeurt er in een supportgroep?

Een supportgroepen is geen therapiegroep en ook geen behandelprogramma. De groep kan een belangrijke rol spelen in jouw leven, naast je behandeling. Maar je kunt er ook aan deelnemen als je niet in behandeling bent. De groep staat geheel op zichzelf. In een supportgroep ben je zoals je bent. Je hoeft niets. Iedereen kan op zijn of haar eigen wijze meedoen. Soms wil je misschien alleen maar luisteren. Er is ook gelegenheid voor een actieve inbreng. Er gelden enkele basisregels zoals aandacht hebben voor elkaar en niets naar buiten brengen van wat in de groep naar voren komt. Dit is belangrijk om een gevoel van vertrouwen en veiligheid in de groep te creëren. De groepsleden vertellen elkaar in de groep hoe zij leven met hun depressie. De één heeft een manier gevonden om met de situatie om te gaan, de ander nog niet. In de groep kun je tips uitwisselen en elkaar ondersteunen. Waarover gesproken wordt, bepalen de groepsleden zelf. Soms spreekt de groep af om een bepaald thema te bespreken. Maar meestal gaat het over ieders eigen ervaringen. Bijvoorbeeld over je dagindeling, werk, reacties van de omgeving of de vraag tegen wie je wat vertelt. Over medicatie, slaapproblemen, hoe om te gaan met schuldgevoelens en nog veel meer. De deelnemers kunnen met elkaar ook andere initiatieven ontplooien, zoals bijvoorbeeld samen wandelen of fitnessen, bioscoopbezoek, eten of een andere activiteit die kan helpen om het leven wat aangenamer te maken.