Nieuws

Bezoek aan Leontienhuis

Het succes van VHV heeft ertoe geleid dat het bestuur heeft besloten om meer aandacht te geven aan de aanwending van de door VHV opgehaalde bedragen. Daarom gaan we het gesprek aan met de door ons verkozen goede doelen waar de VHV zich voor inzet over de wijze waarop de opgehaalde middelen zullen worden aangewend. Wij willen hiermee proberen meer aantoonbaar te maken wat de impact is van de VHV. In dit kader is een afvaardiging van VHV op bezoek gegaan bij Het Leontienhuis, het goede doel in de jaren 2017/2018. Hierbij een kort verslag van dit bezoek.